Servizo da Secretaría Xeral de Igualdade, que presta asesoramento xurídico on-line gratuíto sobre diversas cuestións, entre elas a violencia de xénero, agresións e abusos sexuais, o acoso sexual, a conciliación familiar, discriminacións por razón de sexo, prostitución e trata, etc...

http://igualdade.xunta.es/asesoramentoXuridico
 

Servizo da Fundación AEquitas, de asesoramento gratuíto a mulleres en situación de vulnerabilidade por causa de discapacidade, discriminación, exclusión social, así como a familiares e amizades das mesmas

http://www.mujeres-aequitas.org/
memoria de actividades

Accede a las últimas memorias de actividad de ACADAR

https://benestar.xunta.es/XiacWeb/